Česká komora farmaceutických asistentů

Komora farmaceutických asistentů je profesní organizací v České republice, sdružující farmaceutické asistenty. Hraje důležitou roli při plnění poslání profese farmaceutických asistentů, kteří jsou významnou součástí lékárenské péče. Komora dbá o růst odborné a etické úrovně svých členů, zároveň se podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblasti lékárenství.

Reprezentuje profesi farmaceutický asistent.

Členství v komoře je dobrovolné.

Česká komora farmaceutických asistentů je členem evropské asociace sdružující národní asociace farmaceutických asistentů/techniků European Association of Pharmacy Technicians (EAPT).