Profesní organizace

Farmaceutičtí asistenti se sdružují v národní a celoevropské asociaci. Prostřednictvím svých volených zástupců má profese farmaceutický asistent zastoupení ve styku s orgány veřejné správy, médii a v zahraniční.

Česká komora farmaceutických asistentů

Česká komora farmaceutických asistentů

Komora farmaceutických asistentů je profesní organizací v České republice, sdružující farmaceutické asistenty.

Evropská asociace farmaceutických techniků

Evropská asociace farmaceutických techniků

Sdružuje národní profesní asociace a komory v Evropě.