Sběr a sušení

Vždy je důležité sbírat jen druh rostliny, kterou bezpečně známe, aby nedošlo k záměně např. s příbuzným druhem, který může být jedovatý. Při sběru dané rostliny vždy zjistíme požadavky na sběr, sušení a skladování konkrétního druhu. Důležité je sbírat rostlinu ve správný čas, který je doporučován dle kalendáře sběru či podle herbáře.

Je dobré vždy sbírat v daný moment jen jeden druh byliny.

Při sběru manipulujeme s rostlinou opatrně, zbytečně ji nemačkáme a sbíráme do prodyšných nádob (košíku, plátěných tašek). Sbíráme opatrně, abychom spolu s bylinou nenabrali další druhy a nečistoty.

Vždy při sběru nesbíráme všechny rostliny, necháváme několik jedinců pro další rozmnožování. Byliny nesbíráme za vlhkého a děštivěho počasí.

Vždy musíme zkontrolovat, zda se rostlina nachází v bezpečné vzdálenosti od chemicky ošetřených ploch polí, nesbíráme podél železniční tratě či u silnic.

Je vhodné zjistit denní dobu sběru dané rostliny. Dle stanoviště se může měnit množství obsahových látek, pečlivě proto vybíráme stanoviště, z kterého rostlinu sbíráme. Před samotným sušením vyloučíme byliny nahnilé, poškozené, barevně změněné, nebo napadené škůdci.

Sušení: Pokud není výslovně doporučeno, rostliny sušíme na stinném místě v tenké vrstvě, ideálně na sítech, nebo na papíru. V místě kde dostatečně proudí vzduch. Nesušíme přímo na zemi, kde hrozí vzlínání vlhkosti. Kořeny a oddenky je dobré rozřezat před samotným sušením na menší části.

Můžeme sušit na šňůrách ve svazcích či kyticích. Sušené byliny občas obracíme a manipulujeme s nimi opatrně, aby se zbytečně nepoškodily a nedrolily.

Abychom zjistili, že je bylina perfektně usušená, dáme část rostliny do plastového zavíracího sáčku, pokud po 5ti hodinách bude v sáčku jemný opar, ještě není sušení dokončeno.

Pokud droga při sušení hnědne či černá, musíme ji odstranit, Většinou se to stává vinou špatného sušení, či předchozího zapaření rostliny. Po usušení drogu dále řežeme, rozmělňujeme na požadovanou velikost.

Skladování: ideálnní je skladování bylin v menším množství v hermeticky uzavřených nádobách. Ideálně skleněných lahvích se zábrusem, nebo v plechových krabicích. Občas je vhodné drogu provětrat. Na skladovací nádobu napíšeme druh byliny, dobu a rok sběru.

Byliny skladujeme na suchém a tmavém místě.