Názvosloví sbíraných části rostlinNázvosloví sbíraných části rostlin

Nať  -  Herba (nadzemní část rostliny, někdy rostlina celá). Sbíráme plně vyvinutou nať ideálně na začátku květu. U větších bylin sbíráme pouze olistěnou kvetoucí horní polovinu bez dřevnatých spodních částí. U menších rostlin sbíráme nať celou.

List  -  Folium (značí celý list, nebo jeho část). Trhají se ideálně jednotlivě, sdrhávají se ze stonků či větviček. Nesbíráme staré, povadlé a znečištěné listy.

Květ  -  Flos  (celý květ, nebo jeho část, či celé květenství). Sběr květů je nejnáročnější, protože je to nejkřehčí část celé rostliny. Jednotlivé plátky sbíráme ručně, pokud potřebujeme celé květenství tak vhodnou formou je odstřih nůžkami. Květy sbíráme na začátku rozkvětu a dbáme na dostatečný prostor v košíku či sběrné nádobě, aby nedošlo k utlačení a porušení pletiv květů.

Plod  -  Fructus (plod či plodenství i nepravé plody). Sbíráme v úplné době zralosti, plody měkké a dužnaté sbíráme chvilku před vrcholém dozrání, aby se neotlačily a nepoškodily. Sběr provádíme ručně. Nesbíráme plody poškozené, málo vyvinuté a napadené škůdci.

Oplodí  -  Pericarpium (často drogy z citrusových plodů).

Semeno  -  Semen (celé semeno, nebo jeho část př, klíček). Semena vyklepáváme či vybíráme ze zcela zralých plodů.

Kůra  -  Cortex ( sbírá se celá kůra i s lýkem). Kůry se nejčastěji sbírájí či sloupávají na jaře při vzestupu mízy, nebo na podzim po odpadu listů. Kůru sbíráme z mladých větviček a stromků. Kůru získáme odkrojem kolem dokola čistým nožem, nebo odkorovači.

Kořen  -  Radix (patří zde kořen i oddenek – Rhizoma). Sbíráme většinou u vytrvalých rostlin. Sbírají se po skončení vegetace tj. na podzim či časně z jara. Vyrýváme kořeny pomocí rýče, nebo lopatky z kypré hlíny. Kořeny důkladně omyjeme před dalším zpracováním.