V r. 1950 jako první izoloval novou látku z epitelu koňských žaludků G. N. Festenstein v Liverpoolu. V r. 1957 dostala látka název ubichinon a od r. 1960 je známá jako koenzym Q10.

Je to přirozeně se v těle vyskytující látka, která zabezpečuje energii pro buňky. Na CoQ10 jsou bohaté zejména srdeční buňky, kvůli neustálému podávání vysokého výkonu při přečerpávání krve. Bylo zjištěno, že dostatek CoQ10 vede ke snížení úmrtnosti na srdeční selhání o 31 %.[1] Při migréně se doporučují dávky až 300 mg jako možná prevence.[2] Zvýšením napětí v tkáních může snižovat potíže s odhalenými krčky zubů při parodontitidě. Pacientům užívajícím statiny ke snížení hladiny cholesterolu lékaři doporučují doplnění koenzymu Q10 kvůli možným vedlejším účinkům statinů. Jeho příznivý vliv na diastolickou funkci levé komory byl například zaznamenán i u osob léčených atorvastatinem.[3] Švédská klinická studie (KiSEL 10) poukazuje na přínos suplementace pro starší osoby, v kombinaci se selenem. Zdokumentováno nižší (54 %) kardiovaskulární úmrtnost ve srovnání s placebem. [7] Přínos byl zaznamenán také u pacientů s chronickým srdečním selháním. (studie Q-SYMBIO), kde významně zlepšil kvalitu života a zabránil dalším KV příhodám a vedl také ke snížení kardiovaskulárních příhod a celkově nižší úmrtnosti.[6]

Cesty k nedostatku CoQ10 u člověka jsou dvě: snížená tvorba a zvýšená spotřeba. Hlavním zdrojem CoQ10 je biosyntéza. Ta vyžaduje neméně 12 genů a mutace mnoha z nich způsobují deficit CoQ10. I poruchy genů, které s tvorbou CoQ10 nesouvisejí, snižují jeho hladinu, a můžou vést k nefrotickému syndromu resistentnímu vůči steroidům a k neurosenzorická hluchota.

Statiny snižují hladinu CoQ10 v krvi snížením jeho tvorby, která závisí na stejném enzymu, který odpovídá za tvorbu cholesterolu. Tento enzym – HMG-CoA reduktázu – statiny blokují při svém hypolipidemickém působení, a to je důvod snížení tvorby CoQ10.

Nejnovější studie naznačují, že suplementace CoQ10 zmírňuje důsledky myopatie způsobené statiny.[5]

Po příjmu nadměrných dávek může dojít k zažívacím potížím. V této souvislosti bylo zjištěno, že bezpečná dávka je až 1200 mg/denně.[4]

CoQ10 může pro své antioxidační působení snižovat účinky léků proti rakovině. Může též snižovat účinek warfarinu, protože podporuje srážlivost krve. Při současném užívání antihypertenziv může dojít k hlubšímu poklesu krevního tlaku.

Organismus si CoQ10 přirozeně vytváří, nicméně s věkem, při různých zdravotních problémech anebo při užívání některých léků vytvořené množství klesá. Z potravin se nejvyšší koncentrace CoQ10 nacházejí v rostlinných olejích (sójový, až 280 mg/kg), mase (nevíce vepřové, až 128 mg/kg), méně pak v rybách, ořeších, zelenině a ovocí. Vhodným zdrojem pro rychlé či pravidelné doplňování jsou různé doplňky stravy. Jamieson nabízí koenzym Q10 v sílách 60 a 120 mg.


1. Lei L., Liu Y.: Efficacy of coenzyme Q10 in patients with cardiac failure: a meta-analysis of clinical trials; BMC Cardiovascular Disorders, 2017.

2. Pringsheim T. et al.: Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis; The Canadian Journal of Neurological Sciences, 2017.

3. Silver MA, Langsjoen PH, Szabo S, Patil H, Zelinger A. Effect of atorvastatin on left ventricular diastolic function and ability of coenzyme Q10 to reverse that dysfunction. Am J Cardiol. 2004;94(10):1306-1310.

4. Qu H. et al.: Effects of Coenzyme Q10 on Statin-Induced Myopathy: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials; Journal of the American Heart Association, 2018.

5. Hathcock J.N., Shao A.: Risk assessment for coenzyme Q10 (Ubiquinone); Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2006.

6. Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail. 2014;2(6):641-649.

7. Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomizeddouble-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013;167(5):1860-1866.


Breviář vzniká za spolupráce ČKFA se společností: