Pracovní den farmaceutického asistenta

Klára Bendová, farmaceutická asistentka

Jmenuji se Klára Bendová a pracuji jako farmaceutický asistent v nemocniční lékárně (IKEM Praha). Nemocniční lékárny tvoří v ČR menšinu z celkového počtu lékaren, ale zaměstnávají poměrně velké množství farmaceutických asistentů. Naše lékárna má 6 hlavních oddělení  a pracuje v ní 22 farmaceutických asistentů. Každý z asistentů má své kmenové oddělení, ale funguje zastupitelnost, aby se pokryly potřeby všech oddělení, což se ukázalo velmi důležité v době pandemie Covidu.

Můj den začíná na oddělení Výdeje léčiv pro veřejnost, které je mým kmenovým. Ještě před otevřením lékárny začínáme s příjmem zboží, kterému se průběžně věnuje část týmu celý den. Další kolegyně zajišťují např. doplnění léčiv pro expedici na recepty i volný prodej. Jedna nebo dvě kolegyně se věnují volnému prodeji a poradenství pro zákazníky.

V některých dnech docházím na oddělení Přípravy léčiv (laboratoř), kde vyrábíme léky pro naše ambulantní pacienty a pro pacienty v lůžkové části nemocnice. Jedná se např. o speciální léčiva pro transplantované pacienty, ale i běžné masti a kapky nebo  nitrožilní výživu (AIO). Dále se podílím také na chystání a balení léčiv určených pro kliniky a ambulance nemocnice. Zde pracujeme s pozitivním listem, který obsahuje prioritní léčiva používaná v naší nemocnici. Tato léčiva a také zdravotnický materiál a prostředky jsou vybírány ve výběrovém řízení nebo aukcích, které organizuje Centrální nákup nemocnice. V polovině pracovního dne, jdu na oběd od nemocniční kantýny.

Náš typický pacient (osoba po transplantaci) používá mnoho různých léků a proto jsme ještě před celostátním zavedením elektronických receptů využívali vlastní systém, kdy na  pacienta už čeká kompletní balíček jeho léků. Tento ojedinělý systém tak urychluje expedici, zkracuje čekací dobu pacientů a umožňuje věnovat více času individuálnímu poradenství. Systém je zcela anonymizovaný a byl vytvořen nemocničním IT oddělením. Pacientům samozřejmě zůstává možnost zvolit si i jinou lékárnu, kde si své léky vyzvednou. Vzhledem k tomu, že naši pacienti jsou často vážně chronicky nemocní a jejich léčba vyžaduje speciální léky a přístup, chodí často naší lékárny, kde mají jistotu, že jejich lék je k dispozici.

Máme omezené skladovací prostory, a proto se musíme věnovat doplňování léčiv po celý den; přestavba a rozšíření se již plánují. V sortimentu lékárny pro veřejnost jsou léčiva, doplňky stravy a individuální léčiva připravovaná v naší laboratoři, která jsou u našich klientů velmi oblíbená a naší lékárně dodávají exkluzivitu. Výdej a prodej zdravotnických prostředků pro veřejnost zajišťuje další oddělení, kam přímo já na služby nechodím, ale některé moje kolegyně ano. Na tomto oddělení pracují tři farmaceutické asistentky.

Moje kmenové oddělení je určené pro veřejnost a mou nejoblíbenější činností pracovního dne je výdej bez receptu – volný prodej. Do mé náplně práce kromě prodeje a konzultací patří i zadávání objednávek dodavatelům, komunikace s obchodními zástupci, administrace reklamních akcí, příjem a výdej zboží.  Máme možnost si samy určit sortiment volného prodeje; mojí doménou jsou homeopatika. Kromě pacientů a lidí z okolí, tvoří velkou část našich zákazníků i zaměstanci IKEM, kterých je asi 1700. Jsem ráda, když se zákazníci vrací a často nám dají i pozitivní zpětnou vazbu.  

Co se týče našeho pokračujícího vzdělávání, pořádáme interní semináře, které někdy připravujeme sami pro naše kolegy. Jindy pozveme odborníky nebo obchodní zástupce, aby nás seznámili s novinkami ve svém oboru. Jednou za rok se účastníme celostátní konference, kde mají farmaceutičtí asistenti svoji sekci. Zajišťujeme též praxe pro budoucí FA a podílíme se na praxích studentů farmacie z ČR i ze zahraničí.

Naše nemocnice je specializovaná na kardiologii a kardiochirurgii, transplantace, diabetologii a hepatogastroenterologii. Je z velké části špičkovým a jedinečným pracovištěm naší republiky, proto ji navštěvuje velké množství pacientů a práce je opravdu po celý den mnoho a každé činnosti se musíme věnovat stejně zodpovědně, protože na ní závisí často i práce dalších našich kolegů a odborníků. Jsme zvyklí všichni spolupracovat bez ohledu na pracovní pozici – každý člen našeho týmu je důležitý! V rozsahu našich kompetencí komunikujeme také s dalšími zdravotníky- lékaři i sestrami naší nemocnice.

Činnost FA je ve všech lékárnách v ČR velmi podobná, bez ohledu na velikost a typ lékárny. Počet FA v jednotlivých lékárnách je rozdílný. Existují lékárny, kde jich pracuje několik desítek a lékárny, kde je pouze jeden.

Některé činnosti provádí FA samostatně, jindy úzce spolupracuje s farmaceutem, který má vyšší vzdělání a tím i kompetence. FA není oprávněn vydávat pacientovi léky na recept. V prodejnách Zdravotnických potřeb pracují z naprosté většiny výhradně FA.

Pro všechny FA v ČR je nezbytné znát aktuality v oblasti zdravotnictví a farmacie a oboru své praxe a specializace. Můžeme navštěvovat různé konference a semináře nebo se školit pod dohledem MZ ve specializacích.

Veronika Činčerová, farmaceutická asistentka

Jmenuji se Veronika Činčerová a jako farmaceutický asistent pracuji již 18let. Jsem stále v té samé lékárně, do které jsem hned po maturitě před 18ti lety nastoupila. Lékárnu vlastnil soukromník, v tuto chvíli je pod řetězcem Benu.

Lékárna se nachází v samotném centru Prahy s otevírací dobou 7:30-19:30. Do lékárny zavítá hodně cizinců, tak alespoň průběžně oprašuji cizí jazyk. 3 farmaceutičtí asistenti zde pracují na 3směny -ranní, šejdr a odpolední. Docházku si přizpůsobujeme dle našich přání, nic není problém.

Můj den se skládá z různých činností v různém pořadí.  Nejdůležitější náplní je příjem zboží a expedice na volný prodej, bez tohoto lékárna nemůže fungovat, takže v tuto chvíli jsem velice potřebná :) Když není zboží, není co vydávat, když nejsou klienti, není komu vydávat :) Zboží na lékárnu přichází ve velkých bednách, které postupně otevřu, vyndám zboží a zkontrolované připravím do košíků a k uskladnění. Takže další činností je ukládání zboží na své místo, buď do skladu nebo do polic na výdejně. Zde se i dost často pobavím a zapotím, hlavně ve fázi kdy něco potřebuji a hledám a hledám a hledám. Zatím jsem vždycky našla  :) Nedílnou součástí mé práce je i individuální příprava léčivých přípravků. Naše lékárna tuto službu poskytuje a je to takový relax od pípání kódů z krabiček na příjmu či výdeji. Připravuji převážně roztoky, mastě, čípky. Součástí mé práce je i hlídání expirací veškerého sortimentu. Je velmi důležité, aby lidé neodcházeli s prošlým zbožím. Netradičně se na naší lékárně dostávám i k fakturaci, kde každý měsíc fakturuji odběratele, dodavatele, pojišťovny, poukázky a dělám vše, co je s tím spojené a dělám to velmi ráda, je to vítaná změna. V rámci řetězcové lékárny mám možnost poskytovat konzultace a měření hladiny krevního cukru a cholesterolu. Již to beru jako nedílnou součást  pracovní naplně jakožto farmaceutického asistenta a do budoucna v tom vidím velký příslib.

Další roli hraje i průběžné vzdělávání se. Dnes je mnoho možností jak se vzdělávat a zdokonalovat ve své profesi.

A co mě baví nejvíce? Je to expedice. Zde mohu ukázat, co ve mně je, v čem jsem dobrá a  pomáhat  klientům s jejich problémy, požadavky, výběrem. Každý klient je jiný, každý potřebuje vlastní přístup a zde se mohu nejvíce uplatnit. Ráda s klienty diskutuji o možné léčbě, o různém postupu a přístupu a největší odměnou mi je, když klient odchází s úsměvem a spokojený. Třešničkou na dortu jsou pak návraty spokojených zákazníků.

To vše mě naplňuje! 

Věřím, že farmaceutičtí asistenti mají budoucnost a budou vždy třeba!