V r. 1924 byla popsána úspěšná léčba perniciózní anémie telecími játry.[1] V r. 1948 byla poprvé izolována červená krystalická látka, a tak již ke zmíněné léčbě postačovalo několik jejích miligramů. V r. 1956 byla objasněna struktura kobalaminu[2] a v r. 1972 byl poprvé syntetizován.

Existují čtyři formy vitamínu B12 - 5´-deoxyadenosylkobalamin, metylkobalamin, hydroxykobalamin a kyanokobalamin, ale v doplňcích stravy jsou nejvíce užívané dvě formy, metylkobalamin a syntetický kyanokobalamin. Po přijetí do organismu se kyanokobalamin přemění metabolickou dráhou na aktivní formu vitamínu B12, kterou je právě metylkobalamin.[3] Metylkobalamin je přirozenou formou, která je v organismu okamžitě využitelná, a proto je účinnější než kyanokobalamin.

Vitamín B12 je u živočichů nezbytný jako kofaktor syntézy DNA a při metabolismu mastných kyselin a aminokyselin. Je důležitý pro normální funkci nervového systému při syntéze myelinu a pro zrání červených krvinek v morku kostí.[4] Vitamín B12 je také nezbytný pro zdraví kardiovaskulárního systému a redukci množství homocysteinu v krvi.

Nedostatek vitamínu B12 se objevuje pomalu, postupně se zhoršuje a často je zaměňován s jinými stavy. Může zůstat skrytý, protože tělo se mu přizpůsobí. Může vést k anémii, neurologickým a zažívacím poruchám. Dalšími projevy jsou únava, slabost, závrať, bolest hlavy, rychlé dýchání a tlukot srdce, studené ruce a nohy, snadná tvorba podlitin, nízký krevní tlak, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné váhy, průjem anebo zácpy.[5]

Vážný nedostatek vitamínu B12 může vést k poškození nervových buněk, co se může projevit ztrátou citu, obtížnou chůzí, špatnou rovnováhou, neostrým viděním, změnou reflexů, svalovou slabostí, zhoršením čichu a chuti, sníženou úrovní vědomí, změnou nálady, ztrátou paměti, depresí, podrážděností, úzkostí, nemotorností, zmateností, psychózou a v těžkých případech až demencí. Nedostatek ve tkáních může mít negativní vliv na nervové buňky, morek kostí a kůži.

Při výrazném předávkování můžou nastat dýchací potíže a/anebo zvracení.

– léčba vitamínem B12 může zkreslit výsledky laboratorních testů na anémii;

– kolchicin, produkty s prodlouženým uvolňováním draslíku, gentamicin, neomycin a tobramycin můžou snižovat hladinu vitamínu B12;

– fenobarbital, pregabalin, primidon a topiramát se spojují s nižšími než normálními hladinami vitamínu B12;

– valproát hladinu vitamínu B12 zvyšuje;

– amoxicilin, erythromycin, methotrexát a pyrimethamin zkreslují výsledky testů koncentrace vitamínu B12 v krvi;

– absorpci vitamínu B12 můžou zhoršit inhibitory protonové pumpy, antagonisty histaminových H2 receptorů, kyselina aminosalicylová, kolchicin a neomycin;

– perorální antikoncepce, metformin a antipsychotika druhé generace (např. olanzapin a risperidon) můžou snížit hladinu vitamínu B12 v plazmě;

– chloramfenikol může oslabit účinek vitamínu B12 u anémie;

– glukokortikoidy, jako je prednison, můžou zvýšit vstřebávání vitamínu B12 u pacientů s perniciozní anémií;

– souběžné užívání cyklofosfamidu a oxidu dusného může způsobit funkční nedostatek vitamínu B12;

– po dlouhodobém, opakovaném, rekreačním používaní oxidu dusného u osob s normálními zásobami vitamínu B12 může vzniknout myeloneuropatie.

Bohatými zdroji jsou jehněčí, telecí a hovězí vnitřnosti, kuřecí játra, krůtí maso, mušle a krabí maso. Z rostlinných je bohatým zdrojem fermentovaná (kysaná) zelenina všeho druhu.[6]


1. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1934.

2. Hodgkin D.C. et al.: Structure of vitamin B12; Nature, 1956.

3. Adams JF, et al. (1971). Absorption of Cyanocobalamin, Coenzyme B12, Methylcobalamin and Hydroxocobalamin at different

dose levels. Scand.J.Gastroent, 6, 249-52.

4. Calderón-Ospina C.A., Nava-Mesa M.O.: B Vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin; CNS Neurosci Ther., 2020.

5. Vitamin B12 deficiency can be sneaky, harmful; Harvard Health, 2013.

6. Chung S. K. et al.: Discovery of novel sources of vitamin B12 in traditional Korean foods from nutritional surveys of centenarians; Current Gerontology and Geriatrics Research, 2010.


Breviář vzniká za spolupráce ČKFA se společností: