Herbář

Herbář vzniká za spolupráce ČKFA a lékárnicí Markétou Gazdovou a farmaceutickou asistentkou Monikou Mikeškovou.